Servicii notariale

În funcție de volumul de lucru, timpul de așteptare este între 15 și 20 de minute.

Următoarele documente notariale pot fi redactate pe loc:

Copii legalizate pe înscrisuri

Legalizarea semnăturii traducătorului

Legalizarea specimenului de semnătură

Certificarea unor fapte

Declarație/procură

Contractul de comodatActe notariale cu un timp de execuție relativ îndelungat:Testamente și revocarea acestora

Contracte de donație

Contracte de vânzare

Contracte de întreținere

Dezbaterea moștenirii